QVFF FAQ

QVFF chấp nhận những phim như thế nào?

 

Chúng tôi chấp nhận phim dựa trên hai chỉ tiêu:

1. Phim được tạo ra bởi một người thuộc cộng đồng LGBTQ và là người Việt Nam 

2. Nội dung của phim xoay quanh người Việt Nam trong cộng đồng LGBTQ 

 

Thời gian đăng ký bắt đầu khi nào? 

 

Ongoing

Tôi có thể đăng ký như thế nào? 

 

Bạn có thể đăng ký dự thi bằng cách điền đơn Google của chúng tôi tại đây.

 

QVFF chấp nhận những hình thức phim nào? 

 

Cho tất cả các đơn dự thi, chúng tôi chấp nhận 2 bản DVD hoặc Blu-Ray, một đường link để download phim hoặc một đường link để xem phim trên mạng. Nếu phim của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và cho bạn địa chỉ để gửi bản cứng của phim. Nếu bạn có thêm thắc mắc về hình thức phim, hãy liên hệ với chúng tôi. 

 

Chi phí đăng ký dự thi là gì?

 

Bạn có thể đăng ký dự thi miễn phí. 

 

Tôi có thể gửi phim tới đâu?

 

Hãy gửi tất cả đường link của bạn cho queervietnamesefilmfestival@gmail.com. Nếu phim của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và cho bạn địa chỉ để gửi bản cứng của phim. Nếu bạn có thêm thắc mắc về hình thức phim, hãy liên hệ với chúng tôi. 

 

Khi nào thì tôi sẽ được nhận kết quả? 

Chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại với banh ngay sau khi nhận được những thông tin bạn cung cấp.

Phim phải sử dụng ngôn ngữ nào? 

 

Chúng tôi chấp nhận phim thuộc mọi ngôn ngữ, tuy nhiên, để thích hợp cho đối tượng người xem quốc tế, chúng tôi khích lệ các phim có phụ đề Tiếng Việt và Tiếng Anh.