GỬI PHIM

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm tới việc gửi phim cho QVFF.  Bạn có thể nhấn nút sau đây để bắt đầu quá trình đăng ký. Để biết thêm về các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi, hãy tham khảo trang FAQ. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ chúng tôi tại queervietnamesefilmfestival@gmail.com

Deadline: Ongoing