Giới Thiệu

Tuần lễ phim “QVFF” là một tuần lễ phim độc lập được thành lập vào năm 2016 nhằm mục đích tôn vinh những đóng góp về mặt nghệ thuật và văn hóa của cộng đồng LGBTQ Việt Nam đối với nền điện ảnh. Tuần lễ phim QVFF nỗ lực xây dựng cộng đồng bằng cách kết nối các nhà làm phim với khán giả trong nước và trong cộng đồng người Viêt ở nước ngoài nhằm khám phá, thảo luận và chia sẻ câu chuyện của cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi sẽ chọn lọc các bộ phim tài liệu, phim ngắn, phim truyện, phim hoạt hình và bất cứ loại hình nghệ thuật nào co chủ đề hướng tới những câu chuyện về người đồng tính Việt Nam.

BAN QUẢN LÍ

Khanh / Aiden

Co-Founder

Creative Director

  • Email Icon

Cici Biim/Ngoc Nguyen
Co-Founder

Executive Producer

  • Email Icon

Trường Say

Graphic Designer

  • Email Icon

Nguyen Phi Dieu Hang
Program Manager

  • Email Icon

Nguyễn Ngọc Minh
Program Assistant

  • Email Icon

LIÊN HỆ

Success! Message received.